Je hebt werk gevonden

Vul de gaten in.

  
Vul de gaten in, druk dan op "juist of fout?" om te zien of je antwoorden juist zijn. Je kan op de knop "Help" drukken als je een tip wil. Als je op de "[?]" knop klikt verschijnt een letter van het antwoord.
   520      automatisch      bruto      kinderbijslag      kinderbijslagkas      mutualiteit      VDAB   
Als je regelmatig solliciteert en wat geluk hebt, dan zal je werk vinden vooraleer je beroepsinschakelingstijd voorbij is. Je zal een aantal dingen moeten doen om met al je papieren in orde te blijven.

Wanneer je werk hebt gevonden moet je dit doorgeven aan de . Dit wordt genoteerd in je dossier en je hoort dan verder niets meer van de VDAB.

Je laat weten dat je werk hebt door te bellen of door langs te gaan.

Wanneer je begint te werken, moet je in orde zijn met de ziekteverzekering. Op dat moment ben je niet meer verzekerd door het "ziekenboekje" van je ouders maar moet je zelf lid worden van een of ziekenkas.

Je zal voor je aansluiting bij een ziekenkas lidgeld moeten betalen. Meestal gebeurt de betaling door domiciliëring. Dit is een moeilijk woord. Je rekeningen worden dan door de bank betaald, het geld gaat van je rekening zonder dat je zelf nog het geld moet overschrijven.

Door een domiciliëring betaal je steeds op tijd en blijf je in orde met de ziekteverzekering.


Je kan ook lid worden van een vakbond. Deze organisatie kan je helpen als je problemen hebt met je arbeidscontract, je loon, als je ontslagen wordt,.... Je kan er terecht met vragen over alles wat met werken te maken heeft.

Voor deze hulp vragen ook de vakbonden lidgeld. Mensen die niet werken betalen wel minder dan mensen die aan het werk zijn.

Opgelet! Ben je jonger dan 25 jaar, dan heb je tijdens het grootste deel van je beroepsinschakelingstijd nog recht op . Behalve als je bijvoorbeeld een vakantiejob doet en daar meer dan ,08 EURO bruto mee verdient.

Als je werkt met een gewoon arbeidscontract en je verdient meer dan ,08 EURO per maand, dan verlies je ook je recht op kinderbijslag. Je moet dit doorgeven aan de kinderbijslagkas door een kopie van je contract op te sturen. Je krijgt dan geen kindergeld meer van hen maar je beroepsinschakelingstijd loopt wel gewoon door.

Als je contract gedaan is en je beroepsinschakelingstijd loopt nog, verwittig dan onmiddellijk je . Normaal gezien heb je terug recht op kinderbijslag.