Je inschrijven bij de VDAB

Vul de gaten in.

  
Vul de gaten in, druk dan op "juist of fout?" om te zien of je antwoorden juist zijn. Je kan op de knop "Help" drukken als je een tip wil. Als je op de "[?]" knop klikt verschijnt een letter van het antwoord.
   12      2016      ACTIRIS      Arbeidsbemiddeling      augustus      Beroepsopleiding      inschakelingsuitkeringen      juli      kinderbijslag      kopie      middelbaar      nationaliteit      rijksregisternummer      school      stempelkaart      Vlaamse      werk      Werkloosheidsuitkeringen      Werkwinkel      www.vdab.be   
De VDAB is de Dienst voor en .

Zij helpen je om werk te vinden. De VDAB zit in de . Daar zitten ook nog andere diensten. Al die diensten helpen mensen bij het zoeken naar werk.

De VDAB helpt je om een job te vinden. Ze helpen bedrijven die op zoek zijn naar werknemers. De VDAB geeft ook beroepsopleidingen. Je kan bijvoorbeeld een opleiding volgen om te gaan werken als vrachtwagenchauffeur, lasser, onderhoudsmedewerker, … Je vindt de VDAB in de plaatselijke Werkwinkels. Daar zitten ook andere diensten die met “werk” bezig zijn.Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Als je hier woont, dan kan je niet terecht bij de VDAB maar wel bij . Zij doen hetzelfde werk als de VDAB maar enkel voor mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.


Waarom moet je je inschrijven?

De VDAB helpt je bij het zoeken naar werk. Dit noemen we arbeidsbemiddeling.

Door je in te schrijven bij de VDAB heb je, normaal gezien na maanden, recht op geld.

Dit geld noemen we de .

Wanneer moet je je inschrijven?

Je moet je inschrijven bij VDAB vóór 9 2015.

De beroepsinschakelingstijd is voor iedereen 12 maanden, dus je zal ten vroegste een wachtuitkering krijgen op 29 .

Tijdens je beroepsinschakelingstijd zal je moeten kunnen bewijzen dat je moeite doet om werk te vinden. Als je dit niet kan bewijzen, dan is het mogelijk dat je geen inschakelingsuitkeringen krijgt na 12 maanden.

Je moet je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB van je gemeente.

Het adres van de Werkwinkel in mijn buurt kan je vinden op de website van de VDAB.

De website van VDAB is .Neem een balpen, je identiteitskaart en een van je getuigschrift of attest van je school mee. Je moet bij de VDAB een aantal papieren invullen.

A) Je moet je inschrijven als werkzoekende-schoolverlater.

Als je internet hebt dan kan je dit thuis doen ofwel in de school via www.vdab.be. Zorg ervoor dat je geen foute dingen invult. Je kan dan in de problemen komen. Best ga je zelf naar de Werkwinkel in je buurt en vraag je aan een VDAB-medewerker om je in te schrijven.

Je zal een heel pak persoonlijke gegevens moeten doorgeven, zoals je (dit staat achteraan op je identiteitskaart, het is je omgekeerde geboortedatum en nog vijf cijfers), je naam en voornaam, je adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, , studies, talenkennis, het werk dat je wil gaan doen, …


B) Je krijgt een bewijs van “inschrijving als schoolverlater in beroepsinschakelingstijd” (formulier A23)

Dit is het bewijs dat je bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende. Bewaar dit papier goed. Het is van belang om je inschakelingsuitkeringen te krijgen na je beroepsinschakelingstijd.

Op dit bewijs schrijft de VDAB de begin- en einddatum van je beroepsinschakelingstijd.

Verwittig de VDAB als je hebt gevonden tijdens je beroepsinschakelingstijd. Maar vergeet ook niet je opnieuw in te schrijven bij de VDAB als dit werk stopt tijdens je beroepsinschakelingstijd. Anders kan je problemen krijgen met je en loopt je beroepsinschakelingstijd niet door.


C) Je krijgt ook een formulier C 109/art.36.

Dit formulier moet je tijdens je beroepsinschakelingstijd laten invullen door je . Het gaat om de school waar je onderwijs hebt gevolgd. Dit is de school waar je nu nog les volgt. Als je na je beroepsinschakelingstijd nog geen werk hebt gevonden, ga je met dit papier naar een vakbond of naar de HVW (= Hulpkas Voor ) en daar krijg je een .

Daarna ga je onmiddellijk met je stempelkaart en je formulier C 109/art.36 naar de VDAB. De VDAB kijkt dan na of alles in orde is en vanaf dan ga je krijgen.