Werken voor loon

Vul de gaten in.

  
Vul de gaten in, druk dan op "juist of fout?" om te zien of je antwoorden juist zijn. Je kan op de knop "Help" drukken als je een tip wil. Als je op de "[?]" knop klikt verschijnt een letter van het antwoord.
   BEDRIJFSVOORHEFFING      belastingen      leeftijd      loon      maand      minimumlonen      NETTO      RSZ      Sociale      twee      week   

Als je werkt met een contract moet je voor je werkgever arbeid verrichten. Hiervoor moet de werkgever jou geld geven.

Dit geld wordt genoemd.

Je loon hangt af van je , het aantal jaren dat je al gewerkt hebt en het soort bedrijf waarvoor je werkt. Bedrijven die ongeveer hetzelfde werk doen worden ondergebracht in “sectoren”. Zo zijn de (het loon dat je baas je zeker zal moeten betalen) in de chemiesector hoger dan de minimumlonen in de voedingssector of in de tuinbouw.

Kijk eens op de link 'verdien je het juiste loon' om te zien hoeveel loon je kan krijgen in de verschillende sectoren.

Er bestaat wel een gewaarborgd minimum maandloon. Dit is het bruto loon dat een 21-jarige die voltijds werkt zeker moet verdienen. Op 1 januari 2015 bedraagt dit minimum maandloon 1501,82 EURO.

Het moment waarop je loon uitbetaald wordt is afhankelijk van je arbeidsovereenkomst: gaat het om een bediendecontract of een arbeiderscontract? Je loon ontvang je maar nadat je hebt gewerkt. Het moet op regelmatige tijdstippen uitbetaald worden. Een arbeider moet ten minste maal per maand betaald worden. Een bediende moet ten minste een maal per uitbetaald worden.

Opgelet!

Wanneer je gaat werken via een uitzendkantoor zal je elke je loon ontvangen. Dit komt omdat je bijna altijd weekcontracten krijgt.

Laat je loon op je bankrekening storten. Heb jij al een eigen bankrekening?

Als er in advertenties lonen vermeld worden gaat het over brutolonen. Dit zijn niet de bedragen die op je bankrekening gestort zullen worden.

Van deze brutolonen wordt nog geld afgetrokken.

BRUTO loon

-

_______________________________

= belastbaar loon

-

________________________________

= loon

Het eerste stuk dat van je loon wordt afgehouden zijn de RSZ-bijdragen. Zij dienen voor de Zekerheid. Dit gebruikt men om geld te geven aan mensen die ziek zijn, geen werk hebben, voor het kindergeld uit te betalen,…

Bedrijfsvoorheffing, dat zijn die van je loon worden afgehouden. Dat geld wordt onder meer gebruikt om wegen aan te leggen, voetpaden te herstellen, de VRT, STUDIO BRUSSEL,…


Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk ook hetzelfde loon krijgen. Er mag niet gediscrimineerd worden. "Discrimineren" wil zeggen dat bepaalde mensen meer kansen krijgen dan anderen. Mannen en vrouwen moeten gelijk behandeld worden.

Je hebt ook recht op loon als je ziek bent. Als arbeider heb je voor de eerste dat je ziek bent recht op een gewaarborgd loon aan 100%. De eerste dat je ziek bent krijg je dus je volledige loon.