Je hebt werk gevonden

Als je regelmatig solliciteert en wat geluk hebt, dan zal je werk vinden vooraleer je beroepsinschakelingstijd voorbij is. Je zal een aantal dingen moeten doen om met al je papieren in orde te blijven.

Wanneer je werk hebt gevonden moet je dit doorgeven aan de VDAB.  Dit wordt genoteerd  in je dossier en je hoort dan verder niets meer van de VDAB.

Je laat weten dat je werk hebt door te bellen of door langs te gaan.

Wanneer je begint te werken, moet je in orde zijn met de ziekteverzekering. Op dat moment ben je niet meer verzekerd door het "ziekenboekje" van je ouders maar moet je zelf lid worden van een  mutualiteit of ziekenkas.

Je zal voor je aansluiting bij een ziekenkas lidgeld moeten betalen. Meestal gebeurt de betaling door domiciliëring. Dit is een moeilijk woord. Je rekeningen worden dan automatisch door de bank betaald, het geld gaat automatisch van je rekening.

Door een domiciliëring betaal je steeds op tijd en blijf je in orde met de ziekteverzekering.

perforator

Je kan ook lid worden van een vakbond.  Deze organisatie kan je helpen als je problemen hebt met je arbeidscontract, je loon, als je ontslagen wordt,.... Je kan er terecht met vragen over alles wat met werken te maken heeft.

Voor deze hulp vragen ook de vakbonden lidgeld. Mensen die niet werken betalen wel minder dan mensen die aan het werk zijn.

Opgelet! Ben je jonger dan 25 jaar, dan heb je tijdens  je beroepsinschakelingstijd nog recht op kinderbijslag. Behalve als je bijvoorbeeld een vakantiejob doet en daar meer dan 551,89 EURO bruto mee verdient.

Als je werkt met een gewoon arbeidscontract en je verdient meer dan 541,09 EURO bruto per maand, dan verlies je ook je recht op kinderbijslag. Je moet dit doorgeven aan de kinderbijslagkas  door een kopie van je contract op te sturen. Je krijgt dan geen kindergeld meer van hen maar je beroepsinschakelingstijd loopt wel gewoon door.

Als je contract gedaan is en je beroepsinschakelingstijd loopt nog, verwittig dan onmiddellijk je kinderbijslagkas. Normaal gezien heb je terug recht op kinderbijslag.

Stel je vraag.
Heb je een vraag of opmerking over dit hoofdstuk? Laat het ons weten via dit formulier.