Je inschrijven bij de VDAB

De VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Zij helpen je om werk te vinden. De VDAB zit in de Werkwinkel. Daar zitten ook nog andere diensten. Al die diensten helpen mensen bij het zoeken naar werk.

De VDAB helpt je om een job te vinden. Ze helpen bedrijven die op zoek zijn naar werknemers. De VDAB geeft ook beroepsopleidingen. Je kan bijvoorbeeld een opleiding volgen om te gaan werken als buschauffeur, lasser, onderhoudsmedewerker, …  Je vindt de VDAB in de plaatselijke Werkwinkels. Daar zitten ook andere diensten die met “werk” bezig zijn.

onderhoudsproducten

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Als je hier woont, dan kan je niet terecht bij de VDAB maar wel bij ACTIRIS. Zij doen hetzelfde werk als de VDAB maar enkel voor mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Als dit het geval voor jou is, dan moet je in dit boekje VDAB vervangen door ACTIRIS. Hun website is www.actiris.be

Waarom moet je je inschrijven?

De VDAB helpt je bij het zoeken naar werk.  Dit  noemen we arbeidsbemiddeling.

Door je in te schrijven bij de VDAB heb je, normaal gezien na 12 maanden, recht op geld.

Dit geld noemen we de inschakelingsuitkeringen

Wanneer moet je je inschrijven?

Je moet je inschrijven bij VDAB vóór  9 augustus 2019.

De beroepsinschakelingstijd is voor iedereen 12 maanden, dus je zal ten vroegste een wachtuitkering krijgen op 28 juli 2020, behalve als je al in juli gewerkt hebt

Tijdens je beroepsinschakelingstijd zal je moeten kunnen bewijzen dat je moeite doet om werk te vinden. Als je dit niet kan bewijzen, dan is het mogelijk dat je geen inschakelingsuitkeringen krijgt na 12 maanden.

Je moet je inschrijven als werkzoekende  bij de VDAB van je gemeente.

Het adres van de Werkwinkel in mijn buurt kan je vinden op de website van de VDAB.

De website van VDAB is www.vdab.be.

oude verfborstel

Hoe inschrijven?

Neem een balpen, je identiteitskaart en een kopie van je getuigschrift of attest van je school mee. Je moet bij de VDAB een aantal papieren invullen.

A)      Je moet je inschrijven als werkzoekende-schoolverlater.

Als je internet hebt dan kan je dit thuis doen ofwel in de school via www.vdab.be. Zorg ervoor dat je geen foute dingen invult. Je kan dan in de problemen komen.  Best ga je zelf naar de Werkwinkel in je buurt en vraag je aan een VDAB-medewerker om je in te schrijven.

Je zal een heel pak persoonlijke gegevens moeten doorgeven, zoals je rijksregisternummer (dit staat achteraan op je identiteitskaart, het is je omgekeerde geboortedatum en nog vijf cijfers), je naam en voornaam, je adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, studies, talenkennis, het werk dat je wil gaan doen, …

Ken je het antwoord op deze vragen?

  • Wat is je nationaliteit?
  • Wat is je burgerlijke staat?
  • Kijk eens op de achterkant van je identiteitskaart. Wat is je rijksregisternummer?
  • Mijn identiteitskaartnummer is:
  • Mijn identiteitskaart is geldig van … tot …

B)      Je krijgt een bewijs van “inschrijving als schoolverlater in beroepsinschakelingstijd” (formulier A23)

Dit is het bewijs dat je bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende. Bewaar dit papier goed. Het is van belang om je inschakelingsuitkeringen te krijgen na je beroepsinschakelingstijd.

Op dit bewijs schrijft de VDAB  de begin- en einddatum van je beroepsinschakelingstijd.

Verwittig de VDAB als je werk hebt gevonden tijdens je beroepsinschakelingstijd. Maar vergeet ook niet je opnieuw in te schrijven bij de VDAB als dit werk stopt tijdens je beroepsinschakelingstijd. Anders kan je problemen krijgen met je kinderbijslag en loopt je beroepsinschakelingstijd niet door.

oude weegschaal

C)      Je krijgt ook een formulier C 109/art.36.

Dit formulier moet je tijdens je beroepsinschakelingstijd laten invullen door je school. Het gaat om de school waar je middelbaar onderwijs hebt gevolgd. Dit is de school waar je nu nog les volgt.  Als je na je beroepsinschakelingstijd nog geen werk hebt gevonden, ga je met dit papier naar een vakbond of naar de HVW (=  Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen) en daar krijg je een stempelkaart. 

Daarna ga je onmiddellijk met je stempelkaart en je formulier C 109/art.36 naar de VDAB.  De VDAB kijkt dan na of alles in orde is en vanaf dan ga je inschakelingsuitkeringen krijgen.

Stel je vraag.
Heb je een vraag of opmerking over dit hoofdstuk? Laat het ons weten via dit formulier.

Belangrijke data:

1 juli 2019 t/m 9 augustus 2019
Je inschrijven bij de VDAB
1 augustus 2019
Start beroepsinschakelingstijd
28 juli 2020
Ten vroegste vanaf nu krijg je een inschakelingsuitkering