Je tekent een contract

Als je gaat werken, dan werk je best met een contract op papier. Zonder dit contract werk je meestal in het zwart. Je kan daarvoor geschorst worden door de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bovendien ben je niet verzekerd tegen arbeidsongevallen. "Geschorst worden" wil zeggen: geen recht meer op inschakeligsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen.

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer akkoord gaat om voor een werkgever te gaan werken in ruil voor geld. Dit geld wordt loon genoemd. De werknemer werkt onder het gezag van de werkgever. Dit wil zeggen dat de werknemer doet wat de werkgever vraagt en dit voor alles wat met het werk te maken heeft.

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Zo wordt er gekeken naar:

  • het soort werk dat je moet doen: werk je het meeste met je handen, dan doe je handenarbeid, gebruik je meer je hoofd, dan doe je hoofdarbeid.
  • de duur van de overeenkomst of hoe lang je contract duurt
  • het aantal uren per week dat je werkt

nagelknipper

Soorten arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst of -contract voor bedienden.

Een contract waarbij wordt overeengekomen dat de persoon hoofdzakelijk "hoofdarbeid" zal verrichten. Als bediende word je per maand uitbetaald.

Een arbeidsovereenkomst voor arbeiders.

Een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat je hoofdzakelijk "handenarbeid" zal verrichten. Als arbeider word je om de 14 dagen uitbetaald.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

De einddatum van het contract staat niet vast. In principe mag je daar blijven werken tot je pensioenleeftijd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

De einddatum van het contract is op voorhand afgesproken. Het contract kan bijvoorbeeld 6 maanden duren, een jaar, ...

Een vervangingsovereenkomst.

Je wordt aangeworven om iemand te vervangen bijvoorbeeld een persoon die loopbaanonderbreking neemt, iemand die lang afwezig is wegens ziekte. Van zodra die persoon terug komt werken, is voor jou het werk daar afgelopen.

Een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.

Werken via een uitzendbureau betekent dat je elke week een nieuw contract krijgt. Ook al duurt de opdracht 3 maanden, elke week moet je een contract voor de volgende week gaan ondertekenen.

Een voltijdse arbeidsovereenkomst.

Hier ga je elke weekdag werken, meestal zal je 38 uur per week werken.

Een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Je werkt bijvoorbeeld 2 dagen per week of 3 dagen per week, het kan ook dat je enkel in de voor- of namiddag werkt gedurende de ganse week.

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling (met woorden) als schriftelijk (op papier) afgesloten worden. Kies voor een contract op papier, dan heb je een bewijs in handen. Zo vermijd je problemen.

Stel je vraag
Heb je een vraag of opmerking over dit hoofdstuk? Laat het ons weten via dit formulier.