Nog geen werk

Je beroepsinschakelingstijd is voorbij en je hebt nog geen werk, wat nu?

Je hebt recht op inschakelingsuitkeringen als je na je beroepsinschakelingstijd nog geen werk hebt gevonden.

Je moet wel gedurende je beroepsinschakelingstijd van 12 maanden kunnen bewijzen dat je echt moeite hebt gedaan om werk te vinden. Je zal opgeroepen worden door VDAB om dit te komen bewijzen.

Als je nog bij je ouders woont ontvang je:

jonger dan 18 jaar:  291,72 EURO per maand

ouder dan 18 jaar:   465,14 EURO per maand

Als je alleen woont ontvang je:

jonger dan 18 jaar:          346,84 EURO per maand
tussen 18 en 20 jaar:       544,96 EURO per maand
21 jaar en ouder:             910,52 EURO per maand

Dit zijn de bedragen geldig op 3 oktober 2018.

laspost

Om inschakelingsuitkeringen te krijgen moet je wel wat doen.  Je zal dit geld moeten aanvragen bij een uitbetalingsinstelling.  Je kan aansluiten bij een vakbond of bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Bij de vakbond betaal je lidgeld, bij de hulpkas niet.

Wil je geen lid worden van een vakbond, ga dan naar de Hulpkas. Klik op de link "Zoek de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen in je buurt" om de dichtsbijzijde hulpkas te vinden.

Binnen de 8 dagen na het einde van je beroepsinschakelingstijd moet je bij de uitbetalingsinstelling, die je gekozen hebt, langsgaan.  Hier geef je het formulier C 109/36 af. Dit formulier heb je al laten invullen door de school waar je je middelbaar onderwijs hebt beëindigd.

Ook de volgende dingen neem je best mee:

  • je identiteitskaart;
  • je bewijs van inschrijving als schoolverlater bij de VDAB;
  • je rekeningnummer.

Aan het loket krijg je dan je stempelkaart of dopkaart. Nadat je naar je uitbetalingsinstelling bent geweest, ga je naar de VDAB om je opnieuw in te schrijven als werkzoekende. Doe dit op dezelfde dag. Zo ben je zeker op tijd. De documenten die je bij je uitbetalingsinstelling gekregen hebt, neem je mee naar de VDAB.

Op het einde van de maand moet je je kaart ondertekenen en terug bezorgen aan je uitbetalingsinstelling. Je kan ze opsturen met de post of ook gewoon in de brievenbus van je uitbetalingsinstelling steken.

Van zodra je beroepsinschakelingstijd voorbij is, moet je ook lid worden van een mutualiteit of ziekenfonds.

Waarom aansluiten?

Ziek zijn, een operatie, geneesmiddelen, naar de dokter gaan,...Het kost allemaal veel geld. Door lid te worden van een ziekenfonds, sluit je een verzekering af waarbij je jezelf verzekert tegen medische kosten. Die kunnen duur zijn. 

Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van je ziekenhuiskosten terug. Ook als je medicijnen koopt, betaal je maar een deeltje van de volledige prijs. Daarnaast geeft het ziekenfonds je geld als je lang ziek bent en je een hele tijd niet meer kan werken.

Je kan kiezen van welk ziekenfonds je lid wordt. 

Wat moet je doen om een eigen ziekenboekje te krijgen?

Je moet je onmiddellijk aansluiten bij een ziekenfonds als je beroepsinschakelingstijd voorbij is. Je kan je aansluiten bij dezelfde mutualiteit als je ouders maar je kan ook kiezen voor een andere.

Wat moet je meenemen?

  • je identiteitskaart;
  • het lidboekje van je ouders, ook als zij bij een ander ziekenfonds aangesloten zijn;
  • een attest "gedane studies" dat je moet gaan halen op je school.

Als je volledige dossier in orde is (nadat je alle papieren hebt binnengebracht), dan wordt je lidboekje opgestuurd. Je zal lidgeld moeten betalen aan het ziekenfonds.  Je kan de betaling van dit lidgeld via je bank regelen (domiciliëren) of met een overschrijving betalen.

moersleutel

Word je ziek? Lees dit dan heel goed:

Wanneer je ziek wordt, moet je onmiddellijk (binnen de 48 uur) je mutualiteit verwittigen.  Dit doe je door het "getuigschrift van arbeidsongeschiktheid" dat je hebt laten invullen door je dokter op te sturen. Je vindt dit formulier in je ziekenboekje. Je moet er geen postzegel opkleven! De poststempel telt als controle om te zien of je het op tijd opgestuurd hebt. Doe je dit niet of doe je het te laat, dan kan je een stuk van je inschakelingsuitkeringen verliezen.

Dus als je ziek bent, verwittig dan onmiddellijk de medisch adviseur van je mutualiteit door deze dokter een bewijs van arbeidsongeschiktheid op te sturen.

Stel je vraag.
Heb je een vraag of opmerking over dit hoofdstuk? Laat het ons weten via dit formulier.
Videos: 
Ervaring opdoen
Ervaring opdoen

Belangrijke data:

28 juli 2020
Je aansluiten bij een mutualiteit
28 juli 2020 t/m 31 juli 2020
Je aansluiten bij een uitbetalingsinstelling
31 juli 2020
Je eerste stempelkaart binnenbrengen bij je uitbetalingsinstelling
31 augustus 2020
je stempelkaart nu maandelijk op het einde van de maand indienen