Over ons

De schoolverlatersagenda is een product van "De werkbank" is het tewerkstellingsproject van JKVG vzw.

Werkzoekenden met een arbeidshandicap kunnen bij ons terecht met al hun praktische vragen. We helpen hen bij het zoeken naar een leuke job, in bepaalde regio's kan je deelnemen aan onze jobclubwerking. In de regio Kempen gaan deze jobclubs bovendien door in samenwerking met verschillende OCMW's.

In samenwerking met tal van scholen organiseren we eveneens sollicitatietrainingen, met een klemtoon op de praktische kant van zaken. Zo nemen we bijvoorbeeld echte sollicitatiegesprekken af op verplaatsing zodat jongeren in een levensechte situatie getraind worden.

Wens je een vorming of spreker over het thema handicap en arbeid. Dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in ons ruim aanbod van vormingen op maat. De Werkbank werkte vormingen uit voor VDAB, FOD P&O, Stad Gent.

De Werkbank is actief binnen verschillende Europese programma's. Zo proberen we mee te bouwen aan deskundigheid, methodiekontwikkeling rond het thema handicap en arbeid.

De Werkbank participeert als onderdeel van de gebruikersorganisatie KVG aan verschillende commissies. Via deze mandaten werken we mee aan een performant arbeidsmarktbeleid. Ook binnen het VAPH neemt De Werkbank verschillende mandaten op.

Reeds meer dan 20 jaar brengt de werkbank een schoolverlatersagenda uit voor leerlingen uit het BuSO. Met de steun van 'hart voor handicap' kwam in 2014 ook een digitale versie online. Bekijk hoe de leerlingen OV3 van VIBO De Ring gebruik maakt van de schoolverlatersagenda.

De Werkbank is slechts één van de werkingen van JKVG vzw. Via het Steunpunt Handicap en Arbeid informeren en enthousiasmeren we het Vlaamse EAD-netwerk (Evenredige Arbeids Deelname) met projecten, infodossiers en vormingen. Empower wil dan weer werkgevers ondersteunen en begeleiden in het uitbouwen en bestendigen van een maatschappelijk verantwoord (human resources) beleid. En met Hannibal kunnen jongeren met of zonder beperking een leuke vakantie tegemoet.