Je tekent een contract

Vul de gaten in.

  
Vul de gaten in, druk dan op "juist of fout?" om te zien of je antwoorden juist zijn. Je kan op de knop "Help" drukken als je een tip wil. Als je op de "[?]" knop klikt verschijnt een letter van het antwoord.
   38      arbeidsongevallen      bedienden      bepaalde      contract      deeltijdse      duur      einddatum      geld      handenarbeid      hoofdarbeid      loon      maand      mondeling      pensioen      RVA      vervangen      week      werkgever      werkloosheids      zwart   
Als je gaat werken, dan werk je best met een op papier. Zonder dit contract werk je meestal in het . Je kan daarvoor geschorst worden door de , de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bovendien ben je niet verzekerd tegen . "Geschorst worden" wil zeggen: geen recht meer op inschakeligsuitkeringen of uitkeringen.

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer akkoord gaat om voor een te gaan werken in ruil voor . Dit geld wordt genoemd. De werknemer werkt onder het gezag van de werkgever. Dit wil zeggen dat de werknemer doet wat de werkgever vraagt en dit voor alles wat met het werk te maken heeft.

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Zo wordt er gekeken naar:

het soort werk dat je moet doen: werk je het meeste met je handen, dan doe je handenarbeid, gebruik je meer je hoofd, dan doe je hoofdarbeid.

de van de overeenkomst of hoe lang je contract duurt

het aantal uren per week dat je werkt


Soorten arbeidsovereenkomsten


Een arbeidsovereenkomst of -contract voor .

Een contract waarbij wordt overeengekomen dat de persoon hoofdzakelijk "" zal verrichten. Als bediende word je per uitbetaald.Een arbeidsovereenkomst voor arbeiders.

Een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat je hoofdzakelijk "" zal verrichten. Als arbeider word je om de 14 dagen uitbetaald.Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

De van het contract staat niet vast. In principe mag je daar blijven werken tot je leeftijd.Een arbeidsovereenkomst voor duur.

De einddatum van het contract is op voorhand afgesproken. Het contract kan bijvoorbeeld 6 maanden duren, een jaar, ...Een vervangingsovereenkomst.

Je wordt aangeworven om iemand te bijvoorbeeld een persoon die loopbaanonderbreking neemt, iemand die lang afwezig is wegens ziekte. Van zodra die persoon terug komt werken, is voor jou het werk daar afgelopen.Een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.

Werken via een uitzendbureau betekent dat je elke een nieuw contract krijgt. Ook al duurt de opdracht 3 maanden, elke week moet je een contract voor de volgende week gaan ondertekenen.Een voltijdse arbeidsovereenkomst.

Hier ga je elke weekdag werken, meestal zal je uur per week werken.Een arbeidsovereenkomst.

Je werkt bijvoorbeeld 2 dagen per week of 3 dagen per week, het kan ook dat je enkel in de voor- of namiddag werkt gedurende de ganse week.

Een arbeidsovereenkomst kan zowel (met woorden) als schriftelijk (op papier) afgesloten worden. Kies voor een contract op papier, dan heb je een bewijs in handen. Zo kan je problemen voorkomen.